{{title}}

{{quantity}} x {{convertToPrice(price)}} Đ
product
image desc

Dự án đầu tư xây dựng cũng được đăng ký thế chấp từ ngày 10/1/2020

Theo đó, các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp; xóa đăng ký thế chấp.

Như vậy, so với quy định hiện hành thì Thông tư 07 sẽ bổ sung thêm một trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất là trường hợp đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/du-an-dau-tu-xay-dung-cung-duoc-dang-ky-the-chap-875111.html

Theo PLO

or sign in with

Đặt hàng thành công chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất .