{{title}}

{{quantity}} x {{convertToPrice(price)}} Đ
product
image desc

Gần 400 hồ sơ hành chính tại Bình Định trễ hẹn do… lãnh đạo bị động

Ngày 9/12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa có văn bản xử lý trách nhiệm liên quan đến kết quả giải quyết 385 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng trễ hẹn đối với 385 hồ sơ thủ tục hành chính nêu trên phần lớn thuộc về lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan đã thiếu sâu sát trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ được giao; Bị động trong công tác phối hợp giải quyết công việc, gây ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc chung.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định

Đồng thời, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ nhưng chưa được xử lý nghiêm khắc để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị. Sở Tài nguyên và Môi trường không kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, dẫn đến hồ sơ trễ hẹn với số lượng nhiều trong thời gian ngắn.

Từ kết luận trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở TNMT khẩn trương chỉ đạo làm rõ, xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo, công chức, viên chức liên quan đến 121 hồ sơ bị trễ hẹn do thời gian thẩm định và giải quyết hồ sơ quá hạn so với quy định.

Đồng thời, đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo làm rõ, xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo, công chức có liên quan đối với 175 hồ sơ bị trễ hẹn thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan thuộc ngành Thuế.

Ban Tôn giáo tỉnh, UBND huyện Tuy Phước, TX An Nhơn, TP Quy Nhơn nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong việc chậm có văn bản phản hồi ý kiến tham gia góp ý theo đề nghị của Sở TNMT dẫn đến 12 hồ sơ thủ tục hành chính bị giải quyết trễ hẹn.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/binh-dinh-hang-tram-ho-so-hanh-chinh-tre-hen-dolanh-dao-bi-dong-d444807.html

Theo Báo Giao Thông

or sign in with

Đặt hàng thành công chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất .