{{title}}

{{quantity}} x {{convertToPrice(price)}} Đ
product
image desc

Sớm trình UBND TP.HCM phê duyệt quy hoạch

Ngày 10-3-2020, Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM Nguyễn Thanh Nhã đã có văn bản phản hồi về việc này như sau:

Khu dân cư ổn định bị quy hoạch treo nhiều năm nay

Qua xem xét và rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, căn cứ Quyết định 1528/2008/QĐ ngày 13-8-2008 của UBND quận Thủ Đức về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, vị trí đất khu dân cư phía Đông đường Kha Vạn Cân thuộc ô phố quy hoạch chức năng đất công trình giáo dục.

Hiện nay, hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân (phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức) đã được Sở QH-KT hoàn tất thẩm định đồ án quy hoạch.

Ngày 17-1-2020, Sở QH-KT đã có phiếu chuyển số 252/PB gửi UBND quận Thủ Đức, đề nghị liên hệ Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (Văn phòng Sở QH-KT) để nộp lệ phí thẩm định và bổ sung (17 bộ) bản vẽ, trong thời hạn 7 ngày. Theo đó, vị trí khu đất nêu trên dự kiến quy hoạch chức năng đất nhóm nhà ở hiện trạng. Sở QH-KT đã phối hợp với UBND quận Thủ Đức hoàn thành công tác thẩm định đồ án.

Sau khi UBND quận Thủ Đức bổ túc 17 bộ bản vẽ theo phiếu báo số 252/PB, Sở QHKT sẽ trình UBND TP.HCM phê duyệt nhằm giải quyết lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân tại khu vực.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/som-trinh-ubnd-tphcm-phe-duyet-quy-hoach-651792.html

Theo SGGP

or sign in with

Đặt hàng thành công chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất .