{{title}}

{{quantity}} x {{convertToPrice(price)}} Đ
product
image desc

Tòa án tạm dừng xét xử đến hết tháng 3

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có Chỉ thị hỏa tốc số 02-2020 về phòng chống dịch COVID-19 trong hệ thống TAND. Theo đó, từ đây đến hết tháng 3-2020, tòa án tập trung bốn yêu cầu sau:

Một là tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tòa án. Tòa án thông báo hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi trực tiếp bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử.

Hai là tạm dừng việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp mà được thực hiện bằng các hình thức khác như qua dịch vụ bưu chính, qua phương tiện điện tử, qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

Ba là tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết, tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến tòa án đối với các vụ án của việc đang còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Trường hợp vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khi bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp. Tăng cường xét xử giải quyết vụ án, vụ việc bằng phương thức trực tuyến khi có đủ điều kiện.

Bốn là theo dõi kiểm soát chặt chẽ người đến làm việc, giao dịch tại tòa án… Không tiếp khách tại phòng làm việc; người có nhu cầu làm việc với lãnh đạo, thẩm phán phải đăng ký trước…

Đồng thời, tòa án hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; hạn chế tối đa việc tụ tập đông người; tăng cường tổ chức giao ban làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử như điện thoại, email, Zalo, Viber.

Chỉ thị cũng yêu cầu tạm dừng tất cả các đoàn công tác học tập nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt được chánh án TAND Tối cao đồng ý…

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/hoa-toc-toa-an-tam-dung-xet-xu-den-het-thang-3-895844.html

Theo PLO

or sign in with

Đặt hàng thành công chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất .