{{title}}

{{quantity}} x {{convertToPrice(price)}} Đ
product
image desc

TP.HCM: Xử nghiêm những đơn vị gây nhũng nhiễu doanh nghiệp

Trong thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM vẫn còn một số cán bộ lợi dụng vị trí công tác, kẽ hở về cơ chế, chính sách pháp luật, lòng tin của một bộ phận doanh nghiệp để sách nhiễu, gây phiền hà.

Trong năm 2020, TP.HCM sẽ xử lý hình sự hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Không những thế, vấn đề kéo dài thời gian giải quyết công việc, không giải thích rõ quy trình, cố tình bắt lỗi doanh nghiệp, để các doanh nghiệp phải "bôi trơn", "cảm ơn" hay "lại quả", gây lãng phí thời gian, tăng chi phí, tạo tâm lý bức xúc cho doanh nghiệp và người dân, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt khác, không phải doanh nghiệp nào cũng có thái độ ứng xử đúng đắn, rất ít doanh nghiệp dám đưa ra lý lẽ, yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện đúng các quy định mà thường chấp nhận trả phí "bôi trơn" để được giải quyết nhanh các thủ tục hành chính.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, UBND TP.HCM cho biết, trong năm 2020, địa phương này sẽ cải tiến trong cải cách hành chính để phục vụ cá nhân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn thành phố.

Ngoài ra, sẽ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo các hoạt động liên quan đến công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp.

UBND TP.HCM sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị có những hành vi, thái độ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân; đẩy mạnh cải cách thể chế, chú trọng tính khả thi, áp dụng lâu dài của quy định pháp luật và hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thực hiện hiệu quả đánh giá tác động của các chính sách và thục tục hành chính, lồng ghép các giải pháp thể chế về xã hội hóa, hợp tác công – tư.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó chú trọng đơn giản hóa và hoàn thiện danh mục, cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính; triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai, dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục; đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…

https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/tp-hcm-xu-nghiem-nhung-don-vi-gay-nhung-nhieu-doanh-nghiep/20191214122656345

or sign in with

Đặt hàng thành công chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất .