Hạt Điều Bình Phước – HaiDuong Arabi (Loại A+)

185.000