Hạt điều Bình Phước – HaiduongArabi (Loại A)

140.000