Hạt điều tươi rang củi Lê Thư (Loại A – nắp đục)

340.000