Chè Tân Cương loại đặc biệt – Thái Nguyên (1 kg)

300.000