Lạp xưởng Sóc Trăng nạc đặc biệt – TH (1kg)

335.000

Cho phép đặt hàng trước